Mornington Education
Utbildningar och Events för företag och privatpersoner inom följande specialområden:
Kost, Träning, Hälsa - Livsstil, Hotell, Restaurang och Service

 

14 oktober 2017

Inspirationslördag med Andrea Brodin

Läs mer! »

Juridik

Unidroit Principles of International Commercial Contracts

Unidroit Principles of International Commercial Contracts är ett förträffligt ––för att inte säga överlägset –– alternativ till traditionellt lagval vid internationella affärer. I stället för att välja den ena partens lands lag –– vilket ofta ogillas av motparten –– eller än värre ett tredje lands lag, vilken många gånger i stor utsträckning är okänd för båda parter, gagnas parterna av att välja ett regelverk som inte bara är både modernt och neutralt, utan som därtill är i hög grad tillgängligt för dem. Den funktion som CISG fyller för varuköp, kan således för andra avtalsobjekt fyllas av Unidroit Principles.

Unidroit Principles of International Commercial Contracts har inte beslutats av något parlament och är således inte lagstiftning i traditionell bemärkelse. De blir tillämpliga i första hand genom avtalsparters aktiva val. Principerna är indelade i elva kapitel, vilka bl.a. täcker slutande av avtal, tolkning, avtalsparters skyldigheter och påföljder vid avtalsbrott, men också kvittning och cessionsfrågor.

Målgrupp och förkunskaper

Advokater & Jurister

Upplägg

 Under kursen – som omfattar nio timmar under 1,5 dagar – ...
Läs mer »

Utbildningar och Events för företag och privatpersoner inom specialområden: Kost, Träning och Hälsa, Hotell och Service samt Restaurang.

Läs mer om oss...